רשימת ממליצים

 

רשימת ממליצים:

 
 

תעודות

 
 

אישורים

 
 • אישור עבודה בגובה
 • אישור ממונה בטיחות
 • אישור מנהל עבודה מורשה
 • אישור עבודה בחלל סגור
 • אישור למי שתיה - ממהנדס "מקורות" וממכון התקנים
 • אישור מכון ביולוגי - דנברגלוס
 • אישור המשרד לאיכות הסביבה - צבעים לאסבסט
 • אישור מכון התקנים להגנות אש: 755 לעץ, 931 למעברי אש, bs-476 לפלדות
 • אישור מכון התקנים לאפוקסי מאושר למי שתייה
 • אישור מכון התקנים צבע כבישים
 • אישור מכון התקנים לצבע לבידוד תרמי בננוטק
 
 

ספק מורשה

 
 • משרד הביטחון
 • חב' חשמל, תעשייה אווירית, אלביט, תנובה, אינטל, טבע, אוירונאוטיקס, אורבוטק, איסטרוניקס, תא"ת, מל"מ, תעשייה צבאית, ספקטרוניקס, אסטרונאוטיקס, רפא"ל, קופ"ח כללית.
 
 

לקוחות וממליצים בחו"ל: