איטומים מורכבים

 
חברתנו מתמחה בביצוע עבודות איטום מורכבות בהתזה למקומות בלתי ניתנים לאיטום קונבנציונלי (כגון ביריעות למיניהן) עקב חוסר בנגישות המאפשרת הדבקת יריעות ועיגונן.מקומות אלה (בעיקר בגגות עתירי ציוד במוסדות ציבור) וביניהם צ'ילרים גדולים הנמצאים על הגג בגובה סנטימטרים בודדים ממנו, ניתנים לאיטום רק על ידינו בשיטות יישום המגיעות לכל נקודה. מצפות, אוטמות ויוצרות ממברנה מושלמת המונעת חדירת מי גשם או מי עיבוי הנוצרים ממערכות מיזוג אוויר ומטפטפים על הגג.בנוסף, איטום בהזרקה לאיטום מקומות בהם לא ניתן לבצע איטום עקב מבנים צמודים או אדמה בכמויות שלא ניתן לחפור כדי להגיע לאזור הנזילה.
 
חזרו לדף הבית וגלו עוד על יתרונות חברת דנבר!
 
איטום גגות - איטומים מורכבים מתחת לצנרת צפופהאיטום גגות - איטומים מורכבים מתחת לצנרת צפופה
איטום גגות - לאחר איטום ולפני ריצוףאיטום גגות - לאחר איטום ולפני ריצוף
איטום גגות איטומים מורכביםאיטום גגות איטומים מורכבים
איטום גגות במקומות מורכביםאיטום גגות במקומות מורכבים
איטום גגות במקומות צרים בלתי נגישים ולתוך תעלות מיזוגאיטום גגות במקומות צרים בלתי נגישים ולתוך תעלות מיזוג
איטום גגות מורכבים במערכת B3 עמידת UVאיטום גגות מורכבים במערכת B3 עמידת UV
איטום גגות מורכבים והתזה לתוך יחידות קרור היוצרות עיבויאיטום גגות מורכבים והתזה לתוך יחידות קרור היוצרות עיבוי
איטום גגות מקצועי מונע נזילות עתידיותאיטום גגות מקצועי מונע נזילות עתידיות
איטום גגות מתחת לצינורותאיטום גגות מתחת לצינורות
איטום גגות עם יריעות ביטומן וזפת דולפיםאיטום גגות עם יריעות ביטומן וזפת דולפים
איטום גגות עם צנרת וארובות חודרותאיטום גגות עם צנרת וארובות חודרות
איטום גגות עם צנרת וציוד בצפיפות חריגהאיטום גגות עם צנרת וציוד בצפיפות חריגה
איטום גגות עתירי ציוד עם גישה להתזה בלבדאיטום גגות עתירי ציוד עם גישה להתזה בלבד
איטום גגותאיטום גגות
איטומים מורכבים - לפני האיטום גג בהזרקות מהתקרהאיטומים מורכבים - לפני האיטום גג בהזרקות מהתקרה
איטומים מורכבים - סדקים קונסטרוקטיביים מלמטהאיטומים מורכבים - סדקים קונסטרוקטיביים מלמטה
איטומים מורכבים - סימון נזילות והזרקות לסדקים בתקרהאיטומים מורכבים - סימון נזילות והזרקות לסדקים בתקרה
איטומים מורכבים בפעולה במערכת תלת שכבתיתאיטומים מורכבים בפעולה במערכת תלת שכבתית
איטומים מורכבים מתחת לצ'ילרים ומערכות אנרגיהאיטומים מורכבים מתחת לצ'ילרים ומערכות אנרגיה
איטומים מורכבים עם רשתות פוליאסטר לשריוןאיטומים מורכבים עם רשתות פוליאסטר לשריון